Om Våga Starta

Varumärket "Våga starta" drivs av Peter Alkeryd och Skydive Adventures West AB. 


Våga starta representerar de "starta eget-utbildningar" företaget är leverantör av gentemot arbetsförmedlingen. 


Krav för att gå utbildningarna är att du är arbetssökande och beslut tas i samråd med aktuell handläggare.Om Coach Halmstad

Under varumärket Coach Halmstad levererar Skydive Adventures West AB coaching och organisationsutveckling. (www.coachhalmstad.se)


Fokus är att utveckla företag genom att jobba med människorna i orgnaisationen. 

Som utgångspunkt används Richard Barretts modell "Seven level of conciousness". Det är ett mätverktyg som visar hur organisationen mår och vad de anställda önskar för att må bra och för att göra ett bra jobb. Det är ett fantastiskt underlag för att driva en förändringsprocess.